บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณอุดมเดช คงทวีเลิศ ประธานบริหารในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมด้วยคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้มอบใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013...